ב"ה

חלק שלישי מהתוועדות מוצש"ק פ' בא, יו"ד שבט, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ שמות, כ"א טבת, ה'תש"פ