ב"ה

חלק רביעי מהתוועדות מוצש"ק פ' בא, יו"ד שבט, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט ה'תש"פ