ב"ה

התוועדות ש"פ בא, יו"ד שבט, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ בא, וא"ו שבט, ה'תש"פ