ב"ה

התוועדות ש"פ יתרו, מבה"ח אד"ר, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ יתרו, כ"ף שבט, ה'תש"פ