ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות פורים, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ משפטים, מבה"ח אדר ה'תש"פ