ב"ה

חלק שלישי מהתוועדות פורים, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ תצוה, פ' זכור, י"א אדר ה'תש"פ