ב"ה

חלק שני מהתוועדות אחרון של פסח, ה'תשל"ג

יוצא לאור לימים אחרונים דחג הפסח, ה'תש"פ