ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות אחרון של פסח, ה'תשל"ג

יוצא לאור לימים ראשונים דחג הפסח, ה'תש"פ