ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ אחרי, מבה"ח אייר, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ אחרי-קדושים, ח' אייר, ה'תש"פ