ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ אחרי, מבה"ח אייר, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ אמור, ט"ו אייר, ה'תש"פ