ב"ה

חלק שני מהתוועדות יום ב' דחג השבועות, ה'תשל"ג

יוצא לאור לחג השבועות ה'תש"פ