ב"ה

התוועדות ש"פ נשא, ט' סיון, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ נשא, י"ד סיון, ה'תש"פ