ב"ה

מאמר ד"ה והנה פרח מטה אהרן, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ קרח, ה' תמוז, ה'תש"פ