ב"ה

תשפ''א

יוצא לאור לש"פ בשלח, י"ז שבט, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ בא, יו"ד שבט, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ וארא, ג' שבט, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ וארא, ג' שבט, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ שמות, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ ויחי, י"ח טבת, ה'תשפ"א
יוצא לאור - ליו"ד שבט ה'תשפ"א - שבעים שנה לאמירת המאמר הראשון
יוצא לאור לש"פ ויגש, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ ויגש, י"א טבת, ה'תשפ"א
יוצא לאור לזאת חנוכה, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ מקץ, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ וישב, שבת חנוכה, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ וישלח, חג הגאולה י"ט כסלו, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ ויצא, י"ב כסלו, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ תולדות, ה' כסלו, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ תולדות, ה' כסלו, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ וירא, כ"ף מרחשון, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ לך לך, י"ג מרחשון, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ נח, וא"ו מרחשון, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח וער"ח חשון, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשפ"א
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תשפ"א
יוצא לאור לחג הסוכות, ה'תשפ"א
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הסוכות, ה'תשפ"א
יוצא לאור ליום הכיפורים, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ האזינו, שבת שובה, ה'תשפ"א