ב"ה

תשפ''א

יוצא לאור ח"י אלול ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ נצבים, כ"ז אלול, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ תבוא, כ"ף אלול, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ תבוא, כ"ף אלול, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ תצא, י"ג אלול, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ שופטים, וא"ו אלול, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ ראה, מבה"ח וער"ח אלול, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ ראה, מבה"ח וער"ח אלול, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ עקב, כ"ב מנחם-אב, ה'תשפ"א
יוצא לאור ליום ההילולא כ"ף מנחם-אב, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ ואתחנן, שבת נחמו, חמשה עשר באב, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ דברים, שבת חזון, ערב ת"ב, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ מטות מסעי, ר"ח מנחם אב, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ פינחס, מבה"ח מנחם אב, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ בלק, ט"ז תמוז, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ בלק, ט"ז תמוז, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ חוקת, ט' תמוז, ה'תשפ"א
יוצא לאור ליום ההילולא ג' תמוז, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ קרח, ב' תמוז, ה'תשפ"א
יוצא לאור ש"פ שלח, כ"ה סיון, מבה"ח תמוז, ה'תשפ"א
יוצא לאור ש"פ שלח, כ"ה סיון, מבה"ח תמוז, ה'תשפ"א
יוצא לאור לט"ז סיון תשפ"א - שמונים שנה
יוצא לאור לש"פ בהעלותך, ח"י סיון, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ נשא, י"א סיון, ה'תשפ"א
יוצא לאור לחג השבועות, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ במדבר, ד' סיון, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ במדבר, ד' סיון, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ בהר-בחוקתי, מבה"ח סיון, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ בהר-בחוקתי, מבה"ח סיון, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ אמור, י"ט אייר, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ אחרי-קדושים, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ תזו"מ, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ שמיני, מבה"ח אייר, ה'תשפ"א
יוצא לאור לימים אחרונים דחג הפסח ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ צו וימים ראשונים דחג הפסח, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ ויקרא, ז' ניסן, ה'תשפ"א
יוצא לאור לקראת יום הבהיר י"א ניסן ה'תשפ"א - תחילת שנת הק"כ
יוצא לאור לש"פ ויק"פ, פרשת החודש, מבה"ח וער"ח ניסן ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ ויק"פ, פרשת החודש, מבה"ח וער"ח ניסן ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ תשא, כ"ב אדר, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ תשא, פ' פרה, כ"ב אדר, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ תצוה, שושן פורים, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ תרומה, ח' אדר, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ תרומה, ח' אדר, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ משפטים, בדר"ח אדר, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ משפטים, בדר"ח אדר, ה'תשפ"א
יוצא לאור ליום ההילולא כ"ב שבט וש"פ יתרו מבה"ח אדר, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ בשלח, י"ז שבט, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ בא, יו"ד שבט, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ וארא, ג' שבט, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ וארא, ג' שבט, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ שמות, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ ויחי, י"ח טבת, ה'תשפ"א
יוצא לאור - ליו"ד שבט ה'תשפ"א - שבעים שנה לאמירת המאמר הראשון
יוצא לאור לש"פ ויגש, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ ויגש, י"א טבת, ה'תשפ"א
יוצא לאור לזאת חנוכה, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ מקץ, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ וישב, שבת חנוכה, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ וישלח, חג הגאולה י"ט כסלו, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ ויצא, י"ב כסלו, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ תולדות, ה' כסלו, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ תולדות, ה' כסלו, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ וירא, כ"ף מרחשון, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ לך לך, י"ג מרחשון, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ נח, וא"ו מרחשון, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח וער"ח חשון, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשפ"א
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תשפ"א
יוצא לאור לחג הסוכות, ה'תשפ"א
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הסוכות, ה'תשפ"א
יוצא לאור ליום הכיפורים, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ האזינו, שבת שובה, ה'תשפ"א