תשפ''א

יוצא לאור לש"פ לך לך, י"ג מרחשון, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ נח, וא"ו מרחשון, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח וער"ח חשון, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשפ"א
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תשפ"א
יוצא לאור לחג הסוכות, ה'תשפ"א
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הסוכות, ה'תשפ"א
יוצא לאור ליום הכיפורים, ה'תשפ"א
יוצא לאור לש"פ האזינו, שבת שובה, ה'תשפ"א