ב"ה

משיחת ש"פ ראה, ה'תשל"ג

יוצא לאור לחג הסוכות, ה'תשפ"א