ב"ה

התוועדות ש"פ האזינו, שבת שובה, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ האזינו, שבת שובה, ה'תשפ"א