התוועדות י"ג תשרי, ה'תשל"ד

יוצא לאור ליום הכיפורים, ה'תשפ"א