ב"ה

התוועדות ש"פ נצבים, כ"ז אלול, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ נצבים, כ"ז אלול, ה'תשפ"א