ב"ה

התוועדות ח"י אלול, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ תצא, י"ג אלול, ה'תשפ"א