ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ ראה, מבה"ח וער"ח אלול, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ ראה, מבה"ח וער"ח אלול, ה'תשפ"א