ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ דברים, שבת חזון, ערב ת"ב, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ דברים, שבת חזון, ערב ת"ב, ה'תשפ"א