ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ בלק, ט"ז תמוז, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ חוקת, ט' תמוז, ה'תשפ"א