ב"ה

התוועדות ש"פ קרח, ב' תמוז, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ קרח, ב' תמוז, ה'תשפ"א