ב"ה

התוועדות יום ד' פ' בהעלותך, ט"ו סיון, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ בהעלותך, ח"י סיון, ה'תשפ"א