ב"ה

חלק מהתוועדות יום ב' דחג השבועות, ה'תשל"ד

יוצא לאור לחג השבועות, ה'תשפ"א