ב"ה

מאמר ד"ה וידבר גו' במדבר סיני, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ במדבר, ד' סיון, ה'תשפ"א