ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ אמור, י"ט אייר, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ בהר-בחוקתי, מבה"ח סיון, ה'תשפ"א