ב"ה

מאמר ד"ה וזכרתי להם ברית ראשונים, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ בהר-בחוקתי, מבה"ח סיון, ה'תשפ"א