ב"ה

חלק שני מהתוועדות אחרון של פסח ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ שמיני, מבה"ח אייר, ה'תשפ"א