ב"ה

התוועדות ש"פ פקודי, פרשת החודש, מבה"ח וער"ח ניסן ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ ויק"פ, פרשת החודש, מבה"ח וער"ח ניסן ה'תשפ"א