ב"ה

מאמר ד"ה החודש הזה לכם, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ ויק"פ, פרשת החודש, מבה"ח וער"ח ניסן ה'תשפ"א