ב"ה

התוועדות ש"פ תרומה, בדר"ח אדר, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ תרומה, ח' אדר, ה'תשפ"א