ב"ה

התוועדות ש"פ משפטים, מבה"ח אדר, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ משפטים, בדר"ח אדר, ה'תשפ"א