ב"ה

התוועדות ש"פ בשלח, יו"ד שבט, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ בא, יו"ד שבט, ה'תשפ"א