ב"ה

מאמר ד"ה וארא אל אברהם גו', ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ וארא, ג' שבט, ה'תשפ"א