ב"ה

התוועדות ש"פ וארא, מבה"ח שבט, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ וארא, ג' שבט, ה'תשפ"א