ב"ה

מאמרי באתי לגני תשכ"א - תשמ"א

יוצא לאור - ליו"ד שבט ה'תשפ"א - שבעים שנה לאמירת המאמר הראשון