ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ וישב, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ מקץ, ה'תשפ"א