ב"ה

מאמר ד"ה ויאמר גו' מחר חודש, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ תולדות, ה' כסלו, ה'תשפ"א