ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ בראשית, התוועדות ב, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ נח, וא"ו מרחשון, ה'תשפ"א