ב"ה

מאמר ד"ה ויאמר גו' מחר חודש, ה'תשכ"א

יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח וער"ח חשון, ה'תשפ"א