ב"ה

התוועדות שבת בראשית - התוועדות א, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשפ"א