ב"ה

התוועדויות ליל ויום שמחת תורה, ה'תשל"ד

יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תשפ"א