ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ בראשית, התוועדות ב, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ לך לך, י"ג מרחשון, ה'תשפ"א