ב"ה

חלק שלישי מהתוועדות ש"פ בראשית, התוועדות ב, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ וירא, כ"ף מרחשון, ה'תשפ"א