ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשפ"א