ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ תולדות, ה' כסלו, ה'תשפ"א