ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות י"ט כסלו, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ ויצא, י"ב כסלו, ה'תשפ"א