ב"ה

חלק שני מהתוועדות י"ט כסלו, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ וישלח, חג הגאולה י"ט כסלו, ה'תשפ"א