ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ וישב, כ"ף כסלו, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ וישב, שבת חנוכה, ה'תשפ"א